Các phụ tùng cho xe Audi Q5 2.0 quattro 8RB CDNC
 1. Thanh gạt mưa trước
 2. Thanh gạt mưa sau
 3. Lọc nhớt
 4. Lọc xăng
 5. Bugi đánh lửa
 6. Mô bin đánh lửa
 7. Bơm xăng
 8. Kim phun xăng
 9. Cảm biến áp suất ống rail
 10. Máy phát điện
 11. Bộ tiết lưu máy phát
 12. Bơm nước rửa kính