Các phụ tùng cho xe Mercedes W204 C200 Kompressor M271.950 [204.041]
 
 1. Lọc nhớt động cơ
 2. Lọc gió động cơ
 3. Lọc xăng
 4. Bugi đánh lửa (đời trước)
 5. Bugi đánh lửa (đời sau)
 6. Mô bin đánh lửa (đời trước)
 7. Mô bin đánh lửa (đời sau)
 8. Bơm xăng
 9. Kim phun xăng
 10. Máy phát điện
 11. Máy khởi động
 12. Cảm biến trục cơ
 13. Cảm biến trục cam (đời trước)
 14. Cảm biến trục cam (đời sau)
 15. Cảm biến gió
 16. Cảm biến ABS bánh sau
 17. Bơm nước rửa kính
 18. Bơm nước rửa đèn