Các phụ tùng cho xe BMW 530i E60 N52

 1. Lọc nhớt động cơ
 2. Lọc gió động cơ
 3. Lọc xăng
 4. Bugi đánh lửa
 5. Mô bin đánh lửa
 6. Bơm xăng
 7. Kim phun xăng
 8. Cảm biến gió
 9. Cảm biến ABS bánh trước
 10. Cảm biến ABS bánh sau
 11. Bơm nước điện
 12. Bơm nước rửa kính
 13. Bơm nước rửa đèn

 

Xem tất cả phụ tùng cho BMW E60