Các phụ tùng cho xe BMW X6 E71 35iX  N54
 1. Cảm biến oxy trước
 2. Cảm biến oxy sau-bên trái
 3. Bugi đánh lửa
 4. Mô bin đánh lửa
 5. Máy phát điện
 6. Bộ tiết lưu
 7. Kim phun xăng
 8. Bơm xăng cao áp
 9. Bơm nước làm mát
 10. Cảm biến trục cơ
 11. Cảm biến gió
 12. Thanh gạt mưa
 13. Bơm nước rửa kính