Các phụ tùng cho xe Mercedes W212 E250 CGI M271.860 [212.047 212.147]
 
 1. Lọc nhớt động cơ
 2. Lọc gió động cơ
 3. Lọc xăng
 4. Bugi đánh lửa
 5. Mô bin đánh lửa
 6. Bơm xăng
 7. Cảm biến áp suất không khí nạp
 8. Cảm biến trục cam
 9. Cảm biến gió
 10. Bơm nước rửa kính
 11. Bơm nước rửa đèn