Các phụ tùng cho xe Toyota Innova 2.0
  1. Bơm xăng
  2. Lọc nhớt động cơ
  3. Lọc gió động cơ
  4. Lọc gió máy lạnh (cơ bản)
  5. Lọc gió máy lạnh (than hoạt tính)
  6. Mô bin đánh lửa
  7. Bugi đánh lửa Platinum
  8. Bugi đánh lửa Iridium (cao cấp)
  9. Thanh gạt mưa trước